Obab Bygg Stockholm AB grundades 2006 med verksamhet inom
bygg, renovering och tillbyggnad.
Vi skall tillgodose våra kunders krav – kundnyttan skall alltid stå i fokus.
Våra kunders förtroende skall uppnås och bibehållas genom hög service,
flexibilitet och kvalitet i kombination med hög yrkesskicklighet.
Våra kunder skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet.
 

Våra uppdrag utförs med rätt kvalitet genom att:

   • Med nöjda kunder skapar vi referenser och möjligheter för verksamheten att bedrivas vidare.
   • Vi levererar våra produkter och utföranden i enlighet med överenskomna tider.
   • Produkter och utföranden levereras och utförs med rätt kvalitet.
   • Vi levererar våra produkter och utföranden till rätt kostnad.

 

Vi skall genom fortlöpande information och utbildning öka miljömedvetenheten hos våra anställda
så att alla våra medarbetare känner ett stort miljöengagemang. Detta bidrar till förslag på ständiga förbättringar
och att förebygga föroreningar.

Vi skall i vår verksamhet minska påverkan på miljön genom att:

   • Kritiskt granska vårt arbete med hänsyn till miljöfrågor och där så är möjligt arbeta med andra tekniska
    lösningar och produkter som ur miljösynpunkt är bättre.
   • Planera det dagliga arbetet och ha målsättningen att försöka minimera energiåtgången gällande
    material och transporter.
   • Källsortera på våra arbetsplatser samt att i största möjliga mån använda återvinningsbart material för att minska avfallsmängder.
   • Maskiner på våra arbetsplatser skall där så är möjligt väljas med hänsyn till energisnålhet samt ergonomisk påverkan.
   • Följa tillämpliga lagar och andra krav som företaget berörs av.
   • Påverka leverantörer och kunder att bidra till att kontinuerligt förbättrat miljö och kvalitetsarbetet.

Klicka på länken nedan för att öppna ett PDF-dokument av vår miljö-och kvalitetspolicy.